Skład redakcji


REDAKTOR NACZELNY

  • Włodzimierz Kaczorowski

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

  • Ewa Kozerska – nauki historyczne i doktryny polityczno-prawne
  • Stefan Grochalski – prawo europejskie i międzynarodowe
  • Przemysław Malinowski, Marta Woźniak – prawo publiczne
  • Piotr Stec – prawo prywatne

 

SEKRETARZ REDAKCJI

  • Marta Woźniak

 

OBSŁUGA TECHNICZNA

  • Tomasz Orłowski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego