SKŁAD REDAKCJI


REDAKTOR NACZELNY

 

 

Włodzimierz Kaczorowski

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Ewa Kozerska

nauki historyczne i doktryny polityczno-prawne

Stefan Grochalski

prawo europejskie i międzynarodowe

Przemysław Malinowski

prawo publiczne

Marta Woźniak

prawo publiczne

Piotr Stec

prawo prywatne

 

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Marta Woźniak

 

 

OBSŁUGA TECHNICZNA

Tomasz Orłowski

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

ul. Dmowskiego 7-9,

45-365 Opole

tel. 77 401 66 85

e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl

www.wydawnictwo.uni.opole.pl

 

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego