Jak cytować artykuły opublikowane w OSAP ?


W Archiwum OSAP pod opisem każdego artykułu – poniżej streszczenia, słów kluczowch oraz bibliografii – znajdują się gotowe cytowanie w menu „Jak cytować”. System OJS jest ustawiony na prezentację cytowania w formacie/stylu APA.
W celu przejrzenia i wybrania cytowania przygotowanego przez system w innym formacie, należy rozwinąć dostępną listę formatów klikając w „Formaty cytowań”.

Formaty cytowań najczęściej stosowane w naukach społecznych i humanistyce

APA – styl APA (American Psychological Association) jest stylem stosowanym w psychologii, edukacji i innych naukach socjologicznych. Poza kilkoma różnicami jest to styl podobny do stylu harwadzkiego.

Chicago – (The Chicago Manual of Style) – styl redagowania tekstu po raz pierwszy użyty w 1890 roku przez studentów Uniwersytetu Chicagowskiego. Popularny w publikacjach humanistycznych.

Harvard – przypisy harwardzkie (ang. Harvard Referencing System) – format podający źródła w nawiasach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających: nazwisko autora, rok wydania, ewentualnie strony cytowanej publikacji.

Turabin – jest to uproszczona wersja stylu Chicago, której nazwa pochodzi od Kate Turabin, autorki podręcznika tego stylu cytowań.