THE SCIENTIFIC BOARD


Andrzej Bator

Uniwersytet Wrocławski

Tomasz Sokołowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Lothar Knopp

Brandenburgische Technische Universität Cottbus

Wojciech Kowalski

Uniwersytet Śląski

Jerzy Zajadło

Uniwersytet Gdański

Włodzimierz Kuryło

Akademik Akademii Nauk Wyższych Szkół Ukrainy

Nicolae Ioana

Transilvania Uniwersity of Brasov /Rumunia

Tadeusz Bojarski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Silvestre Bello Rodríguez

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Vasilica Negrut

Danubius University

Stanisław Hoc

Uniwersytet Opolski

Maria del Carmen Lázaro Guillamón

Universitat “Jaume I” Castellón de la Plana

José Luis Zamora Manzano

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego