THE SCIENTIFIC BOARD


 • Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski)
 • Silvestre Bello Rodríguez (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
 • Tadeusz Bojarski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Maria del Carmen Lázaro Guillamón (Universitat “Jaume I” Castellón de la Plana)
 • Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
 • Lothar Knopp (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)
 • Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski)
 • Włodzimierz Kuryło (Akademik Akademii Nauk Wyższych Szkół Ukrainy)
 • Vasilica Negrut (Danubius University)
 • Tomasz Sokołowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)
 • José Luis Zamora Manzano (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)
 • Nicolae Ioana, (Transilvania Uniwersity of Brasov /Rumunia)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego