EDITIONAL BOARD


EDITOR-IN-CHIEF

  • Włodzimierz Kaczorowski

THEMATIC EDITORS

  • Ewa Kozerska – nauki historyczne i doktryny polityczno-prawne
  • Stefan Grochalski – prawo europejskie i międzynarodowe
  • Przemysław Malinowski, Marta Woźniak – prawo publiczne
  • Piotr Stec – prawo prywatne

SECRETARY OF THE EDITORIAL BOARD

  • Marta Woźniak

TECHNICAL SERVICING

  • Tomasz Orłowski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego